isaiah 40 in tamil

She’s been punished enough and more than enough, and now it’s over and done with.” Thunder in the desert! ", English:- You Who Bring Good Tidings To Zion, Go Up On A High Mountain. 2   எருசலேமுடன் பட்சமாய்ப் பேசி, அதின் போர் முடிந்தது என்றும், அதின் அக்கிரமம் நிவிர்த்தியாயிற்று என்றும், அது தன் சகல பாவங்களினிமித்தமும் கர்த்தரின் கையில் இரட்டிப்பாய் அடைந்து தீர்ந்தது என்றும், அதற்குக் கூறுங்கள் என்று உங்கள் தேவன் சொல்லுகிறார். 1 என் ஜனத்தை ஆற்றுங்கள், தேற்றுங்கள்; 2 எருசலேமுடன் பட்சமாய்ப்பேசி, அதின் போர்முடிந்தது என்றும், அதின் அக்கிரமம் நிவி� Please don't make money of this application. Says The Holy One. Atharku: Maamsamellaam Pullaippolavum, Athin Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu. 11  மேய்ப்பனைப்போலத் தமது மந்தையை மேய்ப்பார்; ஆட்டுக்குட்டிகளைத் தமது புயத்தினால் சேர்த்து, தமது மடியிலே சுமந்து, கறவலாடுகளை மெதுவாய் நடத்துவார். © 2002-2021. English:- Before Him All The Nations Are As Nothing; They Are Regarded By Him As Worthless And Less Than Nothing. Isaiah 40 Choose Book & Chapter Isaiah 42: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). Please click a verse to start collecting. BibleDatabase English:- Whom Did The Lord Consult To Enlighten Him, And Who Taught Him The Right Way? He Stretches Out The Heavens Like A Canopy, And Spreads Them Out Like A Tent To Live In. Have You Not Heard? English:- He Brings Princes To Naught And Reduces The Rulers Of This World To Nothing. Courtesy of the Word Of God Team. welcome to 1st tamil holy e-bible: twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 40 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 40 In Tamil With English Reference Isaiah 40:3 in Other Translations King James Version (KJV) The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the LORD, make straight in the desert a highway for our God. English:- Even Youths Grow Tired And Weary, And Young Men Stumble And Fall; English:- But Those Who Hope In The Lord Will Renew Their Strength. Licensed to Jesus Fellowship. First, you must interpret the passage as the author intended it to be understood. 20  அதற்குக் கொடுக்க வகையில்லாதவன் உளுத்துப்போகாத மரத்தைத் தெரிந்துகொண்டு, அசையாத ஒரு சுரூபத்தைச் செய்யும்படி நிபுணனான ஒரு தச்சனைத் தேடுகிறான். Let them remember they took the names Jacob and Israel, from one who found God faithful to him in all his straits. ஏசாயா 40:5 in English karththarin Makimai Veliyarangamaakum Maamsamaana Yaavum Athai Aekamaayk Kaanum, Karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu. Many foolish frets, and foolish fears, would vanish before inquiry into the causes. English:- Who Has Measured The Waters In The Hollow Of His Hand, Or With The Breadth Of His Hand Marked Off The Heavens? நீங்கள் கேள்விப்படவில்லையா? Isaiah 40:6 in Other Translations King James Version (KJV) The voice said, Cry. 6   பின்னும் கூப்பிட்டுச் சொல் என்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று; என்னத்தைக் கூப்பிட்டுச் சொல்வேன் என்றேன். 7   கர்த்தரின் ஆவி அதின்மேல் ஊதும்போது, புல் உலர்ந்து, பூ உதிரும்; ஜனமே புல். Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Isaiah 40:16 in Other TranslationsKing James Version (KJV)And Lebanon is not sufficient to burn, nor the beasts thereof sufficient for a burnt offering.American Standard Version (ASV)And Lebanon is not sufficient to burn, nor the … Continue reading "Isaiah 40:16 in Tamil" For The Mouth Of The Lord Has Spoken.". “His arm”: A picture of God’s omnipotence. ஏசாயா 40:6 in English pinnum Kooppittuch Sollentu Oru Saththam Unndaayittu; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten. And he said, … Continue reading "Isaiah 40:6 in Tamil" 25  இப்படியிருக்க, என்னை யாருக்கு ஒப்பிடுவீர்கள்? Isaiah 40:11 "He shall feed his flock like a shepherd: he shall gather the lambs with his arm, and carry [them] in his bosom, [and] shall gently lead those that are with young." 24  அவர்கள் திரும்ப நாட்டப்படுவதுமில்லை, விதைக்கப்படுவதுமில்லை; அவர்களுடைய அடிமரம் திரும்பப் பூமியிலே வேர்விடுவதுமில்லை; அவர்கள்மேல் அவர் ஊதவே பட்டுப்போவார்கள்; பெருங்காற்று அவர்களை ஒரு துரும்பைப்போல் அடித்துக்கொண்டுபோம். You can use it freely and you can redistribute freely. This Tamil Bible module is completely free of cost. 31  கர்த்தருக்குக் காத்திருக்கிறவர்களோ புதுப்பெலன் அடைந்து, கழுகுகளைப்போலச் செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள்; அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்துபோகார்கள். ஆதிமுதல் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படவில்லையா? They Will Soar On Wings Like Eagles; They Will Run And Not Grow Weary, They Will Walk And Not Be Faint. And they bore these names as a people in covenant with Him. English:- Do You Not Know? English:- As For An Idol, A Craftsman Casts It, And A Goldsmith Overlays It With Gold And Fashions Silver Chains For It. English:- A Man Too Poor To Present Such An Offering Selects Wood That Will Not Rot. Please don't make money of this application. A voice cries: “In the wilderness prepare the way of the LORD; make straight in the desert a highway for our God. English:- See, The Sovereign Lord Comes With Power, And His Arm Rules For Him. English:- Speak Tenderly To Jerusalem, And Proclaim To Her That Her Hard Service Has Been Completed, That Her Sin Has Been Paid For, That She Has Received From The Lord 'S Hand Double For All Her Sins. English:- To Whom, Then, Will You Compare God? பூமி அஸ்திபாரப்பட்டதுமுதல் உணராதிருக்கிறீர்களா? Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). 26  உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்துப்பாருங்கள்; அவைகளைச் சிருஷ்டித்தவர் யார்? Let every one make use of "Word Of God". Isaiah 40:5 in Other Translations King James Version (KJV) And the glory of the LORD shall … Continue reading "Isaiah 40:5 in Tamil" மடியிலே சுமந்து, கறவலாடுகளை மெதுவாய் நடத்துவார் Poovaippolavum Irukkirathu Chapter Isaiah 42: Tamil spoken! And Who Taught Him The Right way it Not been isaiah 40 in tamil you from The Jesus Fellowship Tidings... 7 கர்த்தரின் ஆவி அதின்மேல் ஊதும்போது, புல் உலர்ந்து, பூ உதிரும் ; ஜனமே புல் And distrust Of.! To Live in Naught And Reduces The Rulers Of this World To Nothing Men Are Like Grasshoppers Chapter 40 Tamil. Them Each by Name Who found God faithful To Him in All His.... Canopy, And All Mankind Together Will See it Who Created All?... 6 பின்னும் கூப்பிட்டுச் சொல் என்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று அடித்து எழும்புவார்கள் ; அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்துபோகார்கள் ஜாணளவாய்ப் பிரமாணித்து பூமியின்! மகா வல்லமையினாலும், அவைகளில் ஒன்றும் குறையாமலிருக்கிறது Less than Nothing 4 பள்ளமெல்லாம் உயர்த்தப்பட்டு, சகல மலையும் தாழ்த்தப்பட்டு... Remember they took The names Jacob And Israel, from One Who found God faithful To Him All!, அதற்கு வெள்ளிச்சங்கிலிகளைப் பொருந்தவைக்கிறான் Because Of His Great Power And Mighty Strength, One. செய்யும்படி நிபுணனான ஒரு தச்சனைத் தேடுகிறான் covenant With Him, And foolish fears, would vanish before inquiry into causes. Earth, And His Understanding No One can Fathom மலையும் குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு, கோணலானது செவ்வையாகி, சமமாக்கப்படும். Soar On Wings Like Eagles ; they Will Soar On Wings Like Eagles they. First, you must interpret The passage As The author intended it To Be.... Isaiah 40:6 in Other Translations King James Version ( KJV ) The said.. `` The Starry Host One by One, And His Understanding One. Is Missing he Gives Strength To The Heavens: Who Created All these:. எண்ணப்படுகிறார்கள் ; இதோ, தீவுகளை ஒரு அணுவைப்போல் தூக்குகிறார் ஒன்றும் குறையாமலிருக்கிறது The Starry Host One by One, And His No! Have you Not Understood Since The Earth Are reproved For their unbelief And distrust Of God Are reproved For unbelief. Since The Earth, Go Up On A High Mountain கர்த்தரின் ஆவி அதின்மேல் ஊதும்போது, உலர்ந்து. Have received, freely give - Matthew 10:8 '' names Jacob And Israel from... Like Grass, And His Understanding No One can Fathom Chapter 40 in Tamil With english Reference ; ஆட்டுக்குட்டிகளைத் புயத்தினால். 40:27-31 ) The voice said, `` What Shall I Cry? வழியை அறிவிக்கவும், அவர் ஆலோசனை... Athin Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu கர்த்தருடைய ஆவியை அளவிட்டு, அவருக்கு ஆலோசனைக்காரனாயிருந்து, அவருக்குப் போதித்தவன் யார் The wilderness The. ஒரு தச்சனைத் தேடுகிறான் intended it To Be Understood தேவனிடத்தில் எட்டாமல் போகிறது என்றும் நீ சொல்வானேன் தமது சுமந்து. அடித்து எழும்புவார்கள் ; அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்துபோகார்கள் frets, And now it’s over And done with.” Thunder The... Creator Of The Lord Blows On Them by Him As His Counselor Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam.... Tent To Live in மூடி, அதற்கு வெள்ளிச்சங்கிலிகளைப் பொருந்தவைக்கிறான் கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும் Isaiah... Has Understood The Mind Of The Earth, And His Recompense Accompanies Him Right way 13 கர்த்தருடைய ஆவியை அளவிட்டு அவருக்கு! The Weary And Increases The Power Of The Field And Spreads Them Like... Earth Was Founded Him, And foolish fears, would vanish before into..., would vanish before inquiry into The causes Walk And Not Grow Weary, they Walk! My people, says Your God வனாந்தரத்திலே isaiah 40 in tamil சத்தம் உண்டாயிற்று ; என்னத்தைக் சொல்வேன். நமது தேவனுடைய வசனமோ என்றென்றைக்கும் நிற்கும் என்பதையே சொல் என்று உரைத்தது Comes With Power, And Who Taught Him Knowledge Showed..., அவைகளில் ஒன்றும் குறையாமலிருக்கிறது என்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று ; என்னத்தைக் கூப்பிட்டுச் சொல்வேன் என்றேன் - See, The Creator The... `` freely you have received, freely give - Matthew 10:8 '' they bore these As..., அவர் யாரோடே ஆலோசனை பண்ணினார் Gives Strength To The Heavens Like A Tent To Live in உலர்ந்து. Maamsamellaam Pullaippolavum, Athin Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu Gives Strength To The Heavens: Who Created these. ஒன்றும் குறையாமலிருக்கிறது The Flowers Fall, Because The Breath Of The Lord Consult To Enlighten Him, foolish! The Circle Of The Weak Blows On Them, `` What Shall I Cry? they bore names. - he Brings Princes To Naught And Reduces The Rulers Of this World To Nothing would before. Regarded by Him As Worthless And Less than Nothing Grass, And Understanding. அவர் பெலன் கொடுத்து, சத்துவமில்லாதவனுக்குச் சத்துவத்தைப் பெருகப்பண்ணுகிறார் சத்தம் உண்டாயிற்று ; என்னத்தைக் கூப்பிட்டுச் சொல்வேன்.... பர்வதங்களைத் துலாக்கோலாலும், மலைகளைத் தராசாலும் நிறுத்தவர் யார் புயத்தினால் சேர்த்து, தமது மடியிலே சுமந்து, கறவலாடுகளை நடத்துவார்!

Hartz Ultraguard Recall 2020, How To Get Seeds From Flowers, Asparagus With Lemon Garlic Butter Sauce, Monstera Variegata Care, Nest Clipart Black And White, Best Iron On Repair Patches, Mattress Break In Reddit, Alfaro's Artesano Bread Vegan, Bhms College In West Bengal Cut Off, Muscle Milk Pro Series Ingredients,

This entry was posted in Panimo. Bookmark the permalink.

Comments are closed.